محصولات و خدمات


پرشیا شبکه در جهت توسعه و تکمیل راهکارهای نرم افزرایی که ارائه می دهد اقدام به طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی مختلفی کرده است.

سامانه و اپلیکیشن پاگ سامانه و اپلیکیشن پاگ سامانه و اپلیکیشن پاگ - پایش اطلاعات گله های مرغ گوشتی
سیستم جامع مدیریت اطلاعات و نگهداشت تجهیزات پزشکی pMq سیستم جامع مدیریت اطلاعات و نگهداشت تجهیزات پزشکی pMq اکثر بیمارستانهای معتبر کشور و دانشگاههای علوم پزشکی سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی را برای مدیریت تجهیزات پزکش انتخاب کرده اند
خدمات تولید نرم‌افزار سفارش مشتری خدمات تولید نرم‌افزار سفارش مشتری تولید نرم افزار بر اساس نیازمندی مشتریان یکی از عمده تخصص های ما در پرشیا شبکه است
بسترهای نرم‌افزاری: چارچوب Redemption بسترهای نرم‌افزاری: چارچوب Redemption چارچوب رستگاری یکی از بهترین و کاملترین زیر ساختهای تولید نرم افزار پرشیا شبکه است
بستر های نرم افزاری: چارچوب Pine بستر های نرم افزاری: چارچوب Pine زیرساخت کاج یکی از پرکاربردتریم زیر ساختهای تولید نرم افزار در پرشیا شبکه است
وب سایت تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران وب سایت تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران مرجع کاملی از اطلاعات شرکتها و تجهیزات پزشکی موجود در کشور در این وب سایت گردآوری شده است

نظرات مشتریان ما